A A A

Akwizycja Danych

Akwizycja oznacza przechwytywanie, próbkowanie, testowanie danych lub sygnałów (np. elektrycznych w przetwornikach AC/CA).

Akwizycja sygnałów to przede wszystkim:

  • Dyskretyzacja sygnałów w czasie - próbkowanie
  • Dyskretyzacja wartości sygnału - kwantowanie

Akwizycja danych to zatem przechwytywanie, próbkowanie danych, pobieranie sygnałów z środowiska tak, aby można je było przesłać do komputera i dowolnie obrobić. Często skrótowo nazywana DAQ lub DAS, akwizycja danych obejmuje zebranie danych, sygnałów, fal oraz przetwarzanie ich w celu uzyskania pożądanych wyników, informacji. Zwykle układ do akwizycji danych składa się z sensora który przetwarza zbierane pomiary na sygnał elektryczny, który jest przesyłany do urządzenia przetwarzającego, np. komputera.

Otrzymane dane są wyświetlane, analizowane i przechowywane na komputerze albo z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (patrz - Labview, Matlab ) albo z wykorzystaniem podstawowych języków programowania komputerowego - pozwalają one na napisanie dostosowanego do potrzeb interesujących badacza wyników. Wykorzystuje się tutaj głównie takie języki jak C, C++, BASIC, Fortran, Java czy Pascal. W rozbudowanych specjalistycznych oprogramowaniach wykorzystuje się własne języki (jak np. EPICS, Labview, Matlab również posiada własny język) jak i wbudowane w nie biblioteki graficzne, narzędzia do akwizycji danych oraz ich analizy.

żródło: wikipedia.org


Copyright © 2008 Asmed - Stanisław Samoliński - Serwis Aparatury Medycznej

Design 2008 © Judge.pl